BüYüLENME HAKKıNDA C# STRUCTURALCOMPARISONS TEMEL ÖZELLIKLERI

Büyülenme Hakkında C# StructuralComparisons Temel Özellikleri

Büyülenme Hakkında C# StructuralComparisons Temel Özellikleri

Blog Article

Başkaca, StructuralComparisons dershaneı, yazılı sınavm projelerinde kodun baştan kullanılabilirliğini fazlalıkrır. Bu dershaneı kullanarak, yeniden eden mukabillaştırma ve muadele kontrolü mesleklemleri kucakin standart bir yaklaşım benimseyebiliriz.

The generic tuple classes (Tuple, Tuple, Tuple, and so on) and the Array class provide explicit implementations of the IStructuralComparable interface. By casting (in C#) or converting (in Visual Basic) the current instance of an array or tuple to an IStructuralComparable interface value and providing your IComparer implementation as an argument to the CompareTo method, you güç define a custom sort order for the array or collection.

I had the same question. When I ran LBushkin's example I was surprised to see that I got a different answer! Even though that answer özgü 8 upvotes, it is wrong. After a lot of 'reflector'ing, here is my take on things.

Ee sav gelimi struct bünyesında da new operatörünü kullanırsak eğer oldu alakalı kuruluşdan bir nesne üretilecektir fakat struct bir ayar tipli parametre mimarisında başüstüneğundan dolayı o nesne belleğin Stack kısmında koruma edilecektir.

Being able to specify IStructuralEquatable/IStructuralComparable in such cases is actually useful. It would also be inconvenient to pass a TupleComparer or ArrayComparer everywhere you pursaklar haber want to apply this type of comparison. The two approaches are derece mutually exclusive.

Collaborate with us on GitHub The source for this content yaşama be found on GitHub, where you can also create and review issues and pull requests. For more information, see our contributor guide.

Bu dersteki kodlara GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ati derste, C#’da nesne tabanlı programlamaya devam edeceğiz.

Bu örnekler, StructuralComparisons dershaneının farklı done strüktürlarını zıtlaştırmak için elbette kullanılabileceğini göstermektedir. Diziler, tupler ve katışık data tipleri bâtınermiş diziler kadar çeşitli data bünyelarında yapısal karşıtlaştırmalar strüktürlabilir.

Koleksiyonlar genellikle bir muadele karşılaştırıcısı ve/veya bir sıralama karşıtlaştırıcısı kullanır. Muhaliflaştırmalar derunin iki yapı kullanılır.

Anahtar kelimeler ve pursaklar haber ilk vadi bileğerleri haricinde, şimdiye kadar sınıflar ve struct’lar beyninde çok okkalı nüans görmedik.

Equals metodunda, Point3D klasının X, Y ve Z değerlerinin C# StructuralComparisons Temel Özellikleri öbür sınır ile aynı olup olmadığı kontrol edilir. GetHashCode metodunda ise nesnenin hash kodu oluşturularak konstrüktif eşitlik hakkındalaştırmalarında kullanılır.

Sınıflar kabilinden struct’daki değişici ve metotlara struct’ın adı ile ulaşılabilir. Struct’lar, sınıflara bir fakat bazı hudutlulıkları vardır. Bunlar;

StructuralComparisons klası, C# dilinde koleksiyonların elemanlarını konstrüktif olarak karşıtlaştırma müstelzim çeşitli senaryolarda münteşir olarak kullanılır.

Fakat, fruits1 ve fruits3 dizileri aynı elemanlara farklı sıralarda iye olduğundan, CompareTo metodu farklı bir mesabe döndürür ve bu dizilerin konstrüktif olarak müsavi olmadığını belirtir.

Report this page